آرشیو برچسب: کنترل PI چند متغیره

mimocontrollercode57

انجام پروژه کنترل چند متغیره

تعریف تابع تبدیل ماترسی سیستم

صفرها و قطب های سیستم چند متغیره

بدست آوردن مقادیر استثنایی سیستم به همراه پهنای باند 3db-

رسیم پاسخ پله و بدست آوردن میزان تداخل

بدست آوردن مدل فضای حالت سیستم

تحقق مینیمال سیستم

رسم مکان مشخصه سیستم و رسم آرایه های نایکوئیست

بدست آوردن RGA  شاخص NI ، مقادیر استثنایی هنکل سیستم و زوج گیری برای کنترل

طراحی کنترل کننده PI برای سیستم MIMO

طراحی کنترل کننده به روش حلقه بستن ترتیبی

برای ثبت و سفارش پروژه با ما تماس بگیرید

شماره تماس:
09304692657

آی دی تلگرام:

                                                                                                             @ae_pr

ایمیل:
aerocontrol.project@gmail.com
aerocontrol.project@yahoo.com