آرشیو برچسب: کنترل هوشمند

abscontroller_code58977

شبیه سازی آماده مقاله کنترل عصبی تطبیقی ترمز ضد قفل

شبیه سازی مقاله کنترل عصبی تطبیقی ترمز ضد قفل مربوط به سال 2009، با عنوان دقیق

Adaptive feedback linearization control of antilock braking systems using
neural networks

abscontrol_code9873

شبیه سازی به همراه گزارش کامل از مقاله، فوق برای آموزش و استفاده دانشجویان تهیه شده است.

در این مقاله، شبکه عصبی RBF تطبیقی برای کنترل سیستم ترمز ضد قفل طراحی شده است. طراحی بر اساس تئوری پایداری لیاپانوف می باشد. و تضمین همگرایی و پایداری سیستم ضمن کنترل عصبی مهیا شده است.

در کنترل کننده عصبی RBF، وزن های لایه خروجی شبکه به عنوان پارامتر تطبیق استفاده شده و پاسخ سیستم بسیار مناسب خوب می باشد.

شماره تماس:
09304692657

آی دی تلگرام:

                                                                                                             @ae_pr

ایمیل:
aerocontrol.project@gmail.com
aerocontrol.project@yahoo.com

neural network

انجام پروژه شبکه عصبی

قانون یادگیری شبکه های عصبی رقابتی، در گروه یادگیری بدون ناظر قرار می گیرد. در این شبکه ها، چنانچه از نام آنها برمی آید، خروجی های سلول عصبی با یکدیگر به رقابت می پردازند تا یکی از آنها که دارای امتیاز بیشتری است در رقابت برنده شده و در بین سایر سلولها متمایز شود. در مدل همینگ نمونه ساده ای از این نوع رقابت مشاهده می شود. شبکه همینگ را شاید بتوان یکی از ساده ترین نمونه های شبکه های رقابتی دانست. لایه اول و سوم این شبکه از نوع پیشخور هستند. لایه اول عمل همبستگی ورودی با کلاسهای مرجع را انجام می دهد و لایه سوم هم که حکم لایه خروجی کل مدل را دارد، الگوی مرجعی را که از بیشترین شباهت به ورودی برخوردار است تعیین می کند. Continue reading “انجام پروژه شبکه عصبی” »