آرشیو برچسب: کنترل مود لغزشی مرتبه دوم

pbsmc

شبیه سازی آماده به همراه گزارش کامل از مقاله کنترل مود لغزشی

شبیه سازی آماده به همراه گزارش کامل از مقاله کنترل مود لغزشی محرک خطی با ماهیچه های بادی با عنوان دقیق

Sliding Mode Control Applied to a Novel Linear Axis Actuated by Pneumatic Muscles

Sliding Mode Control Applied to a Novel Linear Axis Actuated by Pneumatic Muscles

در این مقاله برای این سیستم، کنترل کننده مود لغزشی مرتبه اول مرتبه دوم و مود لغزشی دینامیک طراحی شده است. همچنین اغتشاش خارجی توسط رویتگر غیرخطی تخمین زده می شود.

برای تهیه پروژه شبیه سازی به همراه گزارش، و یا ثبت سفارش پروژه کنترل غیرخطی با ما تماس بگیرید.

شماره تماس:
09304692657

آی دی تلگرام:

                                                                                                             @ae_pr

ایمیل:
aerocontrol.project@gmail.com
aerocontrol.project@yahoo.com