آرشیو برچسب: کنترل مرتبه کسری

fractional sliding mode abs

شبیه سازی آماده از کنترل مود لغزشی مرتبه کسری برای ترمز ضدقفل

شبیه سازی آماده از کنترل مود لغزشی مرتبه کسری به اسم

Fractional order sliding mode controller design for antilock braking systems

abs control fractional sliding mode

در این مقاله برای کنترل سیستم ترمز ضدقفل از کنترل مود لغزشی استفاده شده است، سطح لغزش مورد استفاده، یک سطح لغزش مرتبه کسری می باشد. مقایسه بین مود لغزشی مرتبه صحیح و مرتبه کسری در این مقاله انجام شده است.

برای تهیه گزارش و فایل های شبیه سازی تماس بگیرید.

شماره تماس:
09304692657

آی دی تلگرام:

                                                                                                             @ae_pr

ایمیل:
aerocontrol.project@gmail.com
aerocontrol.project@yahoo.com

pidfractionalblck

کنترل کننده PID مرتبه کسری بهینه با استفاده از PSO

شبیه سازی آماده به همراه گزارش کار، کنترل PID مرتبه کسری بهینه با استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات. در این مقاله، پارامترهای کنترل کننده PID مرتبه کسری با استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات، به صورت بهینه تنظیم می شوند.

pidfractionalfopidd

برای تهیه این پروژه و ثبت سفارش با ما تماس بگیرید.

شماره تماس:
09304692657

آی دی تلگرام:

                                                                                                             @ae_pr

ایمیل:
aerocontrol.project@gmail.com
aerocontrol.project@yahoo.com

8

انجام پروژه کنترل مود لغزشی مرتبه کسری برای سیستم آشوبگون

Sliding mode fractional control of chaotic systems

معادلات ریاضی سیستم را به صورت زیر در نظر میگیریم
1

هدف طراحی کنترل مود لغزشی برای این سیستم می باشد، با تعریف سطح لغزش مرتبه کسری به صورت زیر Continue reading “انجام پروژه کنترل مود لغزشی مرتبه کسری برای سیستم آشوبگون” »