آرشیو برچسب: شبیه سازی آماده مهندسی برق

fractional sliding mode abs

شبیه سازی آماده از کنترل مود لغزشی مرتبه کسری برای ترمز ضدقفل

شبیه سازی آماده از کنترل مود لغزشی مرتبه کسری به اسم

Fractional order sliding mode controller design for antilock braking systems

abs control fractional sliding mode

در این مقاله برای کنترل سیستم ترمز ضدقفل از کنترل مود لغزشی استفاده شده است، سطح لغزش مورد استفاده، یک سطح لغزش مرتبه کسری می باشد. مقایسه بین مود لغزشی مرتبه صحیح و مرتبه کسری در این مقاله انجام شده است.

برای تهیه گزارش و فایل های شبیه سازی تماس بگیرید.

شماره تماس:
09304692657

آی دی تلگرام:

                                                                                                             @ae_pr

ایمیل:
aerocontrol.project@gmail.com
aerocontrol.project@yahoo.com