آرشیو برچسب: انجام پروژه کنترل هوشمند

neural network

انجام پروژه شبکه عصبی

قانون یادگیری شبکه های عصبی رقابتی، در گروه یادگیری بدون ناظر قرار می گیرد. در این شبکه ها، چنانچه از نام آنها برمی آید، خروجی های سلول عصبی با یکدیگر به رقابت می پردازند تا یکی از آنها که دارای امتیاز بیشتری است در رقابت برنده شده و در بین سایر سلولها متمایز شود. در مدل همینگ نمونه ساده ای از این نوع رقابت مشاهده می شود. شبکه همینگ را شاید بتوان یکی از ساده ترین نمونه های شبکه های رقابتی دانست. لایه اول و سوم این شبکه از نوع پیشخور هستند. لایه اول عمل همبستگی ورودی با کلاسهای مرجع را انجام می دهد و لایه سوم هم که حکم لایه خروجی کل مدل را دارد، الگوی مرجعی را که از بیشترین شباهت به ورودی برخوردار است تعیین می کند. Continue reading “انجام پروژه شبکه عصبی” »