آرشیو برچسب: انجام پروژه هدایت PN

guidance

انجام پروژه هدایت

قانون هدايت با در نظر گرفتن انحراف بين حالت هاي مطلوب و حالت هاي
اندازه گيري شده جسم متحرك، وظيفه تعيين مانورهاي لازم را براي كم كردن اين انحراف دارد. در برخي موارد حالت هاي مطلوب براي حركت در يك مسير از پيش تعيين شده است. در اين موارد به اصطلاح مي گوئيم هدايت به روش پيش تنظيم preset است. در روش هاي هدايت پيش تنظيم، ديدن هدف لازم نيست و اين روش ها براي هدايت به سمت نقطه اي ثابت يا بر روي مسيري معين كاربرد دارند. Continue reading “انجام پروژه هدایت” »