آرشیو برچسب: انجام پروژه تنظیم کنترل کننده

pid controller tuning

انجام پروژه کنترل صنعتی، تنظیم کنترل کننده ها

در فرایند تولید یک محصول، کیفیت محصول تحت تاثیر عملکرد درت حلقه های کنترل می باشد. بعنوان مثال کیفیت و مرغوبیت سرامیک تولید شده تا حد زیادی متاثر از دمای تونل پخت می باشد و یا کیفیت بنزینی که در پالایشگاه تولید می شود نتیجه دقت در کنترل نسبت مواد تشکیل دهنده آن است و غیره. در موارد دیگری عملکرد حلقه های کنترل مبین عملکرد سیستم مورد نظر می باشد. مثلا در سیستم های پرنده (موشک، هواپیما و…) عملکرد درست کنترل کننده ها کیفیت و مرغوبیت سیستم را تعیین می کند. عملکرد کنترل کننده ها، تحت تاثیر تنظیم آنها می باشد و بنابراین تنظیم کنترل کننده ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تنظیم کنترل کننده ها آخرین مرحله طراحی و ساخت یک سیستم کنترل می باشد و نیاز به دقت، دانش و تجربه کافی دارد. Continue reading “انجام پروژه کنترل صنعتی، تنظیم کنترل کننده ها” »

industrial control

انجام پروژه ابزار دقیق و کنترل صنعتی

در کنترل فرایندها عناصر نهایی اجزایی هستند که در سیستم های غیر الکتریکی دبی سیال واسطه کنترل controlling medium را تغییر داده (مثلا با تغییر دبی، کمیت دیگری مانند فشار و یا درجه حرارت را در یک سیستم کنترل می نمایند) و در سیستم های الکتریکی متغیر مناسب اینوگونه سیستم ها را به طریقی تنظیم می نمایند که متغیر کنترل شونده در حد مطلوب باقی بماند. بنابراین وظیفه ای که به عهده عنصر نهایی در هر سیستم گذاشته شده است وظیفه مهمی بوده و در اکثر مواقع انتخاب، نحوه عملکرد و نیز نگهداری این عناصر، مشخص خواهد کرد که سیستم کنترل به کار گرفته شده در هر مورد آیا به نحو رضایت بخشی عمل خواهد کرد یا خیر؟ Continue reading “انجام پروژه ابزار دقیق و کنترل صنعتی” »