آرشیو دسته: هدایت

aerospace control system

انجام پروژه کنترل هوافضا

اگر به شکل زیر توجه کنیم، سامانه کنترل سازوکاری است که دستورات بخش هدایت را گرفته و کاری می کند تا وسیله این دستورات را دنبال کند. مثلا بخش هدایت می گوید که شتاب جانبی 5 متر بر مجذور ثانیه رو به بالا لازم است و بخش کنترل با در نظر گرفتن حالت وسیله این دستور را به سخ درجه انحراف در بالکهای افقی ترجمه می کند. توجه داریم که الزاما باید یک سیستم حلقه بسته داشته باشیم چون اینطور نیست که همیشه شتاب 5 متر بر مجذورثانیه به سه درجه تعبیر شود. مثلا اگر سرعت کمتر باشد سه درجه انحراف کم است و سیستم حلقه بسته می فهمد که باید انحراف را بیشتر کند. حالت وسیله هم حتما باید در نظر گرفته شود. مثلا اگر یک موشک هدایت شونده 90 درجه چرخیده باشد این انحراف 3 درجه ای باید به بالک های عمودی (که حالا در راستای افقی قرار دارند) عمال شود نه بالک های افقی. Continue reading “انجام پروژه کنترل هوافضا” »

guidance

انجام پروژه هدایت

قانون هدايت با در نظر گرفتن انحراف بين حالت هاي مطلوب و حالت هاي
اندازه گيري شده جسم متحرك، وظيفه تعيين مانورهاي لازم را براي كم كردن اين انحراف دارد. در برخي موارد حالت هاي مطلوب براي حركت در يك مسير از پيش تعيين شده است. در اين موارد به اصطلاح مي گوئيم هدايت به روش پيش تنظيم preset است. در روش هاي هدايت پيش تنظيم، ديدن هدف لازم نيست و اين روش ها براي هدايت به سمت نقطه اي ثابت يا بر روي مسيري معين كاربرد دارند. Continue reading “انجام پروژه هدایت” »