5

انجام پروژه کنترل غیرخطی (رسم پیکره فاز)

Nonlinear control project – phase portrait

روش هم‌شیب به طور مستقیم پیکره فاز را بدست نمی‌آورد و تنها به طور کیفی رفتار پیکره فاز و شیب آن را نشان می‌دهد. الگوریتم رسم پیکره فاز با استفاده از روش هم‌شیب به صورت زیر می‌باشد، ابتدا سیستم غیرخطی به صورت زیر در نظر می گیریم0

نقاط هم‌شیب برای سیستم غیرخطی به صورت زیر بدست می آید

1

در نتیجه با جایگذاری معادلات سیستم در آن داریم:
2

در نتیجه نقاط هم شیب با استفاده از معادله زیر بدست می‌آید:

3

حل این معادله با استفاده از برنامه زیر در نرم افزار matlab برای x1 های داخل بازه

[-2,2] و alfa های مختلف با استفاده از برنامه زیر انجام می‌شود:

clear
clc
X1=-2:0.1:2
X2=zeros(1,length(X1));
alfa=2;
x0=0;
for i=1:1:length(X1)
x1=X1(i);
[x,fval] = fsolve(@(x2)fun(x2,x1,alfa),x0);
X2(1,i)=x;
end
plot(X1,X2)

 در این برنامه alfa بیانگر شیب می‌باشد، که قابل تغییر به هر عدد دلخواه است. تابع fsolve معادله غیرخطی  را حل کرده و مقدار x2را برای x1 های داخل بازه -2 تا+2 و alfa ی مشخص شده بدست می‌آورد. خروجی برنامه تصویر منحنی تک شیب برای alfaی تعیین شده می‌باشد.

همچنین تابع fun که معادله غیرخطی  را مدل سازی می‌کند به صورت زیر می‌باشد:

function F=fun(x1,x2,alfa)
F=-x1-x2*(x1^2+x2^2-1)^2-alfa*(x2-x1*(x1^2+x2^-1)^2);

4

برای مشاوره و درخواست پروژه کنترل غیرخطی با ایمل های زیر تماس بگیرید، پاسخگویی از طریق ایمیل 24 ساعته می باشد

aerocontrol.project@yahoo.com
aerocontrol.project@gmail.com

آی دی تلگرام:

                                                                                                             @ae_pr

تلفن تماس
09304692657

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *