deadbeat response

پاسخ Dead Beat یا مرده نوش چیست؟

مفهوم پاسخ مرده نوش یا Dead Beat منحصر به سیستم های زمان گسسته است. در سیستم های زمان پیوسته چیزی به صورت پاسخ مرده نوش وجود ندارد. در کنترل مرده نوش هر بردای خطای غیر صفر حداکثر در n دوره نمونه برداری به صفر کشانیده خواهد شد به شرط آنکه اندازه کنترل اسکالر Uk بدون محدودیت باشد. زمان مستقر شدن به دوره تناوب بستگی دارد، زیرا پاسخ حداکثر در n دوره نمونه برداری به استقرار می رسد. اگر دوره نمونه برداری T خیلی کوچک انتخاب شود، زمان مستقر شدن نیز بسیار کوچک خواهد بود، که ایجاب می کند سیگنال کنترل باید دارای اندازه فوق العاده بزرگی باشد. در غیر اینصورت، آوردن پاسخ خطا به صفر در یک زمان کوتاه غیر ممکن خواهد بود.

در کنترل مرده نوش، دوره تناوب تنها پارامتر طراحی است. از این رو، اگر پاسخ مرده نوش مورد نظر باشد، طراح باید دوره نمونه برداری را به دقت انتخاب کند تا در عملکرد طبیعی سیستم اندازه کنترل فوق العاده بزرگ نیاز نباشد. توجه کنید که از نظر فیزیکی امکان ندارد که اندازه سیگنال کنترل را بدون محدودیت افزایش داد. اگر اندازه به قدر کافی افزایش یابد، پدیده اشباع همیشه پیش می آید. اگر اشباعی در اندازه سیگنال پیش بیاید پاسخ دیگر نمی تواند مرده نوش باشد. زمان مستقر شدن دیگر n دوره نمونه برداری نخواهد بود. در طراحی واقعی سیستم های کنترل مرده نوش، طراح باید از مصالحه ای که بین اندازه سیگنال کنترل و سرعت پاسخ باید انجام گیرد آگاه باشد.

برای انجام پروژه مهندسی برق با ما تماس بگیرید
aerocontrol.project@gmail.com
aerocontrol.project@yahoo.com

آی دی تلگرام:

                                                                                                             @ae_pr

تلفن تماس
09304692657

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *