digital control system

سیستم های کنترل خطی و دیجیتال

در سیستم های کنترل آنالوگ، مدتهاست که کنترل کننده های PID و سایر کنترل کننده ها برای به دست آوردن مشخصه های پاسخ عموما رضایتبخش به کار برده شده اند. در عملیات کنترل PID، تنظیم ها به بهره تناسبی، بهره انتگرالی و بهره مشتقی محدود می شوند. در سیستم های کنترل دیجیتال، الگوریتم های کنترل سیستم ها به شمای کنترل خاصی نظیر PID محدود نمی شوند و در حقیقت کنترل کننده های دیجیتال می توانند تنوع بینهایتی از عملیات کنترل را فراهم بیاورند.

دلیل عمده ای که چرا عملیات کنترل کننده های آنالوگ محدود می باشد این است که محدودیت های فیزیکی در قطعات پنوماتیک، هیدرولیکی و الکترونیکی وجود دارد. در طراحی کنترل کننده های دیجیتال می توان از چنین محدودیت هایی بکلی صرفنظر کرد. از این رو، بسیاری از شماهای کنترل که با کنترل های آنالوگ غیرممکن بودند، با کنترل های دیجیتال امکان پذیر شده اندو در حقیقت، شماهای کنترل بهینه ای که با کنترل کننده های آنالوگ مقدور نبودند با شماهای کنترل دیجیتال امکان پذیر شده اند.

اگر پاسخ سیستم حلقه بسته به ورودی پله، مینیمم مقدار ممکن زمان مستقر شدن را نشان داده (یعنی، خروج در حداقل به یک مقدار نهایی رسیده و در آنجا باقی بماند) خطای حالت دائمی نداشته، و میان لحظه های نمونه برداری هیچ موجکی Ripple وجود نداشته باشد، در این صورت این نوع پاسخ را معمولا پاسخ مرده نوش Deadbeat Response گویند.

برای انجام پروژه کنترل دیجیتال
انجام پروژه کنترل مدرن
انجام پروژه کنترل خطی
انجام پروژه کنترل بهینه
انجام پروژه کنترل مقاوم خطی و غیرخطی و…
با ما تماس بگیرید

برای انجام پروژه و مشاوره با ما تماس بگیرید
aerocontrol.project@yahoo.com
aerocontrol.project@gmail.com

آی دی تلگرام:

                                                                                                             @ae_pr

تلفن تماس
09304692657

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *