fuzzy system

انجام پروژه کنترل فازی

کنترل فازی و کنترل کلاسیک دارای شباهت ها و تفاوت هایی مب باشند. این دو در موارد زیر مشابه می باشند:

  • این دو سعی در حل نوع یکسانی از مسائل دارند، که همان مسائل کنترل می باشند. بنابراین بایستی به جنبه های یکسانی که در هر مساله کنترل مشترک می باشد توجه داشته باشند. به عنوان مثال، پایداری و عملکرد.
  • ابزارهای ریاضی مورد استفاده جهت تحلیل سیستم های کنترل طراحی شده مشابه می باشند، چرا که به مطالعه جنبه های یکسانی (پایداری، همگرایی و غیره) برای یک سیستم می پردازند.
    به هر حال، یک تفاوت اساسی بین کنترل فازی و کنترل کلاسیک وجود خواهد داشت
  • کنترل کلاسیک جهت طراحی کنترل کننده با یک مدل ریاضی از فرایند شروع می نماید و کنترل کننده ها برای مدل طراحی می گردند، در حالیکه کنترل فازی با استفاده از تجربیات شخص خبره (بصورت قواعد اگر-آنگاه فازی) شروع می گردد و کنترل کننده ها بوسیله ترکیب این قواعد طراحی می گردند. بدین معنی که اطلاعات لازم جهت ساخت این دو نوع کنترل کننده فازی متفاوت است.
    کنترل کننده های فازی پیشرفته می توانند با استفاده از هر دو مدل ریاضی و هیورستیک ساخته شوند.

برای بسیاری از مسائل کنترل عملی (برای مثال کنترل فرایند صنعتی) مشاهده یک مدل ریاضی ساده و در عین حال دقیق مشکل می باشد، اما می توان آزمایشاتی توسط یک شخص ماهر و با تجربه فراهم شود، که یک راه عملی و تجربی مفید را برای کنترل نمودن فرایند ارائه نماید. کنترل فازی برای این دو نوع مسائل بیش از هر راه دیگری مفید می باشد.

روش های کنترل فازی را می توان به دو دسته طبقه بندی کرد، رهیافت سعی و خطا و روش تئوریک.

در رهیافت سعی و خطا، با استفاده از دانشی که بر پایه آزمایشات است و تجربیات بدست آمده و به صورت شفاهی قابل بیان است (برای مثال مجموعه اعمال دستی و اپراتوری)، همچنین با سوال هایی که از خبرگان مربوطه صورت می گیرد و پرسشنامه های دقیقی تنظیم می شود، مجموعه ای از قواعد اگر-آنگاه فازی جمع آوری می گردد و آنگاه در ادامه کنترل کننده های فازی بر اساس این قواعد ساخته شده و در نهایت در سیستم مورد آزمایش قرار می گیرند. حال اگر به کارگیری کنترل کننده فازی طراحی شده در عمل مورد رضایت نباشد، قواعد مجددا به صورت مناسبی تغییر و تنظیم می گردند و یا دوباره از ابتدا ایجاد می شوند و اینکار آنقدر ادامه می یابد تا پس از چند چرخه سعی و خطا عملکرد نهایی رضایتبخش گردد.

در روش تئوریک، ساختار و پارامترهای کنترل کننده های فازی چنان طراحی می شوند که معیار عملکرد مشخصی (برای مثال پایداری) تضمین گردد. البته بهتر است که در طراحی کنترل کننده های فازی برای سیستم های عملی، هر دو روش را ترکیب نمائیم تا امکان دستیابی به بهترین کنترل کننده فازی فراهم آید.

برای انجام پروژه و مشاوره با ما تماس بگیرید
aerocontrol.project@yahoo.com
aerocontrol.project@gmail.com

آی دی تلگرام:

                                                                                                             @ae_pr

تلفن تماس
09304692657

انجام پروژه کنترل فازی
انجام پروژه کنترل فازی تطبیقی
انجام پروژه کنترل فازی تطبیقی مستقیم و غیر  مستقیم
انجام پروژه کنترل فازی با استفاده از جدول جستجو
انجام پروژه کنترل فازی با استفاده از الگوریتم گرادیان نزولی
انجام پروژه کنترل فازی با استفاده از روش کوچکترین مربعات بازگشتی
انجام پروژه کنترل فازی خوشه سازی
انجام پروژه کنترل فازی بهینه
انجام پروژه کنترل فازی پایدار
انجام پروژه کنترل فازی مقاوم
انجام پروژه کنترل فازی مود لغزشی
انجام پروژه کنترل فازی نظارتی
انجام پروژه کنترل فازی مدل سیستم فای TSK سوگنو
انجام پروژه رویتگر فازی
انجام پروژه شناسایی سیستم با استفاده از سیستم فازی
انجام پروژه آموزش سیستم فازی با استفاده از PSO و الگوریتم ژنتیک

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *