adaptive control

انجام پروژه کنترل تطبیقی و رویتگر تطبیقی

سیستم تطبیقی MRAS Model Reference Adaptive Control یکی از کنترل کننده های تطبیقی مهم است. این سیستم را می توان بر صورت یک سیستم سرو تطبیقی در نظر گرفت، که در آن عملکرد مطلوب برحسب مدل مرجعی که به سیگنال فرمان پاسخ مطلوب می دهد بیان شده است. این کار روشی مناسب برای ارائه مشخصات یک مساله سرو است. نمودار بلوکی این سیستم در شکل زیر نشان داده شده است.

adaptive control project

سیستم دارای یک فیدبک معمولی است، که از خروجی فرایند و کنترل کننده تشکلی شده است و یک حلقه پسخور دیگر که پارامترهای کنترل کننده را تغییر می دهد. پارامترها بر اساس پسخور خطا، که تفاوت بین خروجی واقعی سیستم و خروجی مدل مرجع است، تغییر داده می شوند. حلقه پسخور معمولی، حلقه درونی و حلقه تنظیم پارامتر، حلقه برونی نامیده می شود. مکانیزم تنظیم پارامترها در سیستم تطبیقی مدل مرجع از دو روش قابل حصول است، استفاده از روش گرادیان یا اعمال نظریه پایداری لیاپانوف.

در سیستم MRAS رفتار مطلوب سیستم به کمک یک مدل مشخص می شود و پارامترهای کنترل کننده بر اساس خطایی تنظیم می گردند که تفاوت بین خروجی های سیستم حلقه بسته و مدل است. سیستم های تطبیقی مدل مرجع در اصل برای سیستم های زمان پیوسته قطعی ارائه شده اند و بعدتر این روش به سیستم های زمان گسسته و سیستم های با اغتشاش های اتفاقی مطرح شد.

قاعده MIT

قاعده MIT یا MIT RULE ، روش اصلی کنترل تطبیقی مدل مرجع است. نام این روش بر اساس واقعیت است که این روش برای اولین بار در آزمایشگاه ابزار دقیق در دانشگاه MIT مطرح شده است.

برای ارائه روش MIT، یک سیستم حلقه بسته را در نظر می گیریم، که در آن کنترل کننده دارای یک پارامتر قابل تنظیم است، پاسخ حلقه بسته مطلوب به کمک مدلی با خروجی ym مشخص می شود. فرض کنید e خطای بین خروجی y سیستم حلقه بسته و خروجی ym مدل باشد. یک امکان، تنظیم پارامتر به گونه ای است که تابع هزینه زیر مینیمم شود

adaptive control project1

برای حداقل کردن J، باید پارامترها در جهت منفی گرادیان J حرکت کنند، در نتیجه باید

adaptive control

رابطه فوق همان قاعده معروف MIT Rule است.مشتق جزئی adaptive control project2 که مشتق حساسیت سیستم نامیده می شود بیانگر نحوه تاثیر پذیری خطا از پارامتر قابل تنظیم است. اگر فرض شود که پارامترها بسیار آهسته تر از سایر متغیرهای سیستم تغییر می کنند، مشتقاتadaptive control project2 تحت شرایط ثابت بودن adaptive control3 قابل محاسبه هستند.

گروه آیروکنترل آمادگی انجام انواع روش های کنترل تطبیقی مانند زیر را دارد:

انجام پروژه کنترل تطبیقی مدل مرجع
انجام پروژه کنترل تطبیقی با استفاده از قاعده MIT یا MIT Rule
انجام پروژه کنترل تطبیقی رگولاتورهای خود تنظیم
انجام پروژه کنترل تطبیقی پیش بین
انجام پروژه کنترل تطبیقی مود لغزشی
انجام پروژه کنترل تطبیقی فازی
انجام پروژه کنترل تطبیقی عصبی
انجام پروژه کنترل تطبیقی غیرخطی
انجام پروژه کنترل تطبیقی ربات
انجام پروژه کنترل تطبیقی غیر خطی
انجام پروژه های کنترل تطبیقی
انجام پروژه کنترل تطبیقی سیستم های مرتبه کسری
انجام پروژه رویتگر های تطبیقی
انجام پروژه رویتگرهای تطبیقی فازی
انجام پروژه رویتگر تطبیقی گام به عقب
انجام پروژه رویتگر فیلتر کالمن تطبیقی
انجام پروژه کنترل پسگام تطبیقی

برای سفارش پروژه با ما تماس بگیرید
aerocontrol.project@gmail.com
aerocontrol.roject@yahoo.com

آی دی تلگرام:

                                                                                                             @ae_pr

تلفن تماس
09304692657

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *