optimal project

انجام پروژه کنترل بهینه و بهینه سازی، معرفی تابع هزینه

مسائل کنترل بهینه مورد توجه بسیار زیاد مهندسین کنترل قرار گرفته اند. یک سیستم کنترل بهینه — سیستمی که طراحی آن مقدار یک تابع انتخاب شده به عنوان شاخص عملکرد Performance Index را بهینه سازی می کند. (بر حسب مورد ممکن است به حداقل یا حداکثر برساند) — با یک سیستم ایده آل از این لحاض متفاوت است که سیستم بهینه، بهترین سیستم قابل حصول با وجود محدودیت های فیزیکی است و حال آنکه سیستم ایده آل ممکن است یک هدف غیرقابل حصول باشد.

توضیحاتی درمورد سیستم های کنترل بهینه

بنابر تعریف، سیستمی که طراحی آن شاخص عملکرد انتخاب شده ای را به حداقل (یا حداکثر) برساند بهینه است. واضح است که در واقع شاخص عملکرد ترکیب سیستم را تعیین می کند. تذکر این مطلب بسیار مهم است که سیستم کنترلی که تحت یک شاخص عملکرد، بهینه است، در حالت کلی، تحت شاخص های عملکرد دیگر بهینه نمی باشد. بعلاوه، تحقق سخت افزاری یک قانون کنترل بهینه مخصوص ممکن است بسیار مشکل و گران باشد. از این رو ممکن است صرف هزینه های بسیار زیادی برای اعمال یک کنترل کننده بهینه که تنها در یک مفهوم باریک یا فردگرایانه بهترین است بی معنی باشد. یک سیستم کنترل بندرت برای انجام یک کار تنها که کاملا از قبل مشخص شده باشد طراحی می گردد. در عوض برای انجام یک کار تصادفی انتخاب شده از میان یک مجموعه کامل کارهای ممکن طراحی می شود. بنابراین ممکن است معقولانه تر باشد اگر در سیستم های عملی به دنبال قوانین تقریبی کنترل بهینه بوده که با دقت به یک شاخص عملکرد یکتا گره نخورده باشند.

وقتی که بخواهیم دقیق صحبت کنیم، باید متوجه باشیم که در بیشتر وضعیت های عملی یک سیستم کنترل بهینه بدست آمده از طریق ریاضی بالاترین عملکرد ممکن را تحت شاخص عملکرد داده شده بدست می دهد و بیشتر یک معیار سنجش است تا یک هدف عملی. بنابراین باید بیش از آن که تصمیم بگیریم که سیستم کنترل بهینه یا چیزی پایین تر ولی ساده تر بسازیم، میزان درجه ای که عملکرد سیستم کنترل بهینه پیچیده از عملکرد سیستم کنترل زیر بهینه ساده تر تجاوز می کند را به دقت ارزیابی کنیم. ما نباید یک سیستم کنترل بهینه بسیار پیچیده و گران بسازیم، جز آنکه بتوان آن را توجیه کرد.

وقتی با استفاده از تئوری کنترل بهینه درجه نهایی عملکرد پیدا شد، باید سعی کنیم که سیستم ساده ای را که نزدیک بهینه باشد طراحی کنیم. با در نظر گرفتن این مطلب، یک سیستم فیزیکی نمونه ساخته، آن را آزمایش و اصلاح می کنیم تا سیستم رضایتبخشی به دست آید که مشخصه های عملکردی آن نزدیک به سیستم کنترل بهینه ای باشد که از لحاظ تئوری آن را پیدا کرده ایم.

برای انجام پروژه و مشاوره با ما تماس بگیرید
aerocontrol.project@yahoo.com
aerocontrol.project@gmail.com

آی دی تلگرام:

                                                                                                             @ae_pr

تلفن تماس
09304692657

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *