system identification

انجام پروژه شناسایی سیستم

در تحلیل و طراحی سیستم های کنترل، داشتن یک مدل ریاضی از دستگاه داده شده الزامی است. چنین مدل ریاضی، که به سادگی مدل نامیده می شود، باید دینامیک سیستم را تا آنجا که ممکن است بطور کامل توصیف کند.

اصولا دو روش برای بدست آوردن یک مدل ریاضی از دستگاه وجود دارد. یک روش آن است که مدلی بر اساس قوانین فیزیکی به دست آورده شود، روش دیگر استفاده از عمل تجربه است. اما در حالت کلی ممکن است به تنهایی با اعمال قوانین فیزیکی به دست آوردن یک مدل دقیق امکان پذیر نباشد. بعضی از پارامترهای دستگاه باید توسط آزمایش تعیین گردند. از این رو، برای بدست آوردن یک مدل نسبتا خوب ریاضی لازم است دو روش را با هم ترکیب نمود.

ساختن مدل های ریاضی و تخمین بهینه مقادیر پارامترها توسط آزمایش، شناسایی سیستم system identification نامیده می شود. یک مدل ریاضی شامل پارامترها را به عنوان نمایش پارامتری Parametric description دستگاه گویند. توجه کنید ک مدل ریاضی یک سیستم به روش پاسخ فرکانسی یک مساله شناسایی سیستم نمی باشد. زیرا که در آن تابع تبدیل دستگاه به صورت تابعی از w (فرکانس) به دست می آید. منحنی پاسخ فرکانسی بدست آمده غیرپارامتری است زیرا هیچ پارامتری را در بر ندارد.

در تعیین یک مدل ریاضی دستگاه، طراح باید به خاطر داشته باشد که بدست آوردن یک مدل ساده که اهداف مشخص تحلیل و طراحی را برآورده می سازد مورد توجه است. یعنی آنکه، در یک رده از مدل های ریاضی باید مدلی را انتخاب کرد که از نظر اهداف داده شده دینامیک دستگاه را به نحو مطلوبی توصیف کرده و کمترین تعداد پارامترها را داشته باشد. همچنین مدل باید چنان باشد که پارامترها به طور یکتا از داده های رویت شده تعیین گردند.

توصیف پارامتری دستگاه ها:
در بدست آوردن توصیف پارامتری یک دستگاه، اطلاع معقولی از دستگاه و هرگونه اغتشاشاتی که وارد دستگاه می شوند ضرورت دارد. در فرموله سازی مساله شناسایی باید یک تابع معیار یا شاخص عملکردی معرفی گردد که میزان تطبیق مدل مورد نظر با داده های آزمایش را سنجش کند.

برای انجام پروژه و مشاوره با ما تماس بگیرید
aerocontrol.project@gmail.com
aerocontrol.project@yahoo.com

آی دی تلگرام:

                                                                                                             @ae_pr

تلفن تماس
09304692657

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *