fault detection isolation

انجام پروژه خطا و فالت

انجام پروژه تشخیص خطا، بازسازی خطا، شناسایی خطا، جدا سازی خطا، توسط گروه فنی مهندسی آیروکنترل.

انجام پروژه باز سازی خطا با استفاده از رویتگر مود لغزشی

انجام پروژه شناسایی و تشخیص خطا با استفاده از رویتگر تطبیقی

انجام پروژه سیستم کنترل تحمل پذیر خطا با استفاده از کنترل ساختار مجدد و کنترل مودلغزشی

انجام پروژه سیستم کنترل تحمل پذیر خطا با استفاده از کنترل فازی

انجام پروژه سیستم کنترل تحمل پذیر خطا با استفاده از کنترل مقاوم و تطبیقی

انجام پروژه سیستم کنترل تحمل پذیر خطا با استفاده از کنترل پسگام تطبیقی

انجام پروژه شناسایی خطا با استفاده از شبکه های عصبی

انجام پروژه تشخیص خطا با استفاده از سیستم های فازی

انجام پروژه تشخیص و شناسایی خطا با استفاده از روش های آماری ICA PCA SVM

استفاده از ماشین بردار پشتیبان برای شناسایی و تشخیص خطا

استفاده از افزونگی برای تشخیص و شناسایی خطا

انجام پروژه تشخیص و شناسایی خطا با استفاده از رویتگر

انجام پروژه، استفاده از مانده برای تشخیص و بازسازی خطا

انجام پروژه تشخیص و شناسایی خطا با استفاده از فیلتر های کالمن

انجام پروژه، تشخیص خطای محرک، تشخیص خطای سنسور، انجام پروژه شناسایی خطای محرک و شناسایی خطای سنسور، بازسازی خطای محرک و باز سازی خطای سنسور

برای ثبت سفارش با ما تماس بگیرید

ایمیل های گروه
aerocontrol.project@yahoo.com
aerocontrol.project@gmail.com

آی دی تلگرام:

                                                                                                             @ae_pr

تلفن تماس
09304692657

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *